B/3 Büntetés-végrehajtási és szabálysértési jog


Tételsor

Az aktuális "B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG" tételsor innen tölthető le. (pdf)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók a Novissima Könyvesboltban (Budapest XIII. kerület Victor Hugo u. 9.), illetve megrendelhetőek a következő
e-mail címen: novissima@novissima.hu
és telefonszámon: +36203557125
illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.

 

Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2018. 07. 31.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG

- 1. A büntetés és az intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt. A végrehajtás rendje. A végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának elévülését félbeszakító intézkedések.

Be. 127. § (6)-(9) bekezdés, 128. § (6) bekezdés, 456. § (3) bekezdés, 458-459. §, 460. § (3) bekezdés, Bv. tv. 4. §., 14-19. §, 27-29. §., 32-36. §, Bv. szabályzat 1. §, 5/2008. Büntető jogegységi határozat, 2/2013. Büntető jogegységi határozat

- 2. A végrehajtásért felelős szerv döntése, a döntése elleni panasz, a határozata elleni bírósági felülvizsgálat. A büntetés-végrehajtási bíró és a büntetés-végrehajtási csoport feladatai a végrehajtás foganatosítása körében. A büntetés-végrehajtási bíró eljárásának általános szabályai, a hatáskörébe tartozó eljárások. Jogorvoslat a büntetés-végrehajtási bíró végzése ellen, annak elbírálása.

Bv. tv. 20-25. §, 47-75. §, 141-142. §, Bv. szabályzat 7-8. §, 4/2000. Büntető jogegységi határozat, BH2004. 133., 2/2010. Büntető jogegységi határozat

- 3. Halasztás a büntetés és az intézkedés végrehajtásának megkezdésére. A szabadságvesztés azonnali foganatba vétele és intézkedés a büntetés végrehajtásának a biztosítására. A végrehajtási kegyelem.

Bv. tv. 37-46/H. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 8. § (2) bekezdés, 23. §, 137. §, 138. §, 140-141. §, BH2000. 146., 17/2007. BK vélemény

- 4. A büntetés-végrehajtási ügy és a büntetés-végrehajtási jogviszony fogalma. Az alávetési, együttműködési és a lakcím-bejelentési kötelezettség. Jogérvényesítés a büntetés-végrehajtás során. A védelemhez való jog és a képviselet. Az anyanyelv használata és a tájékoztatáshoz való jog. A sértett jogainak és érdekeinek védelme.

Bv. tv. 3. § 1. pont, 7-8. § és 10-13. §, Bv. szabályzat 6. §, 9-10. §, 19. § és 146/A. § (1)-(2) bekezdés

- 5. A feltételes szabadságra bocsátás esedékessége, előkészítése, elbírálása.

Btk. 38-39. § és 42-43. §, Bv. tv. 57-60. §. 61/B. § és 188-189. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 117. §, Bv. szabályzat 137-138. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/A. § (1) bekezdés

- 6. A feltételes szabadság kizárása a letöltés megkezdésének elmulasztása miatt. A feltételes szabadság megszüntetése. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása.

Btk. 40. § és 45. §, Be. 671. § (5) bekezdés, 838. § (1) bekezdés, Bv. tv. 55. §, 61. §, 87. § és 190. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 118-120. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 47. § (1) bekezdés, (4) bekezdés b) pont és (6) bekezdés, 2/2010 Büntető jogegységi határozat, 2/2011. Büntető jogegységi határozat, 82/2010. BK vélemény, EBH2017.B.5.

- 7. Intézkedés a szabadságvesztés végrehajtásának a megkezdésére. Az elítéltek befogadása. A Befogadási és Fogvatartási Bizottság feladatai. A szabadságvesztés végrehajtásának rendje. A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése.

Btk. 35. §, 110. §, Bv. tv. 84-86. §, 88-91. §, 96. §, 97-102. §, 111. § és 192. §, 1995. évi CVII. törvény 1-10. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 15-21. §, 24-31. §, 33-35. §, Bv. szabályzat 12-25/A. §

- 8. A szabadságvesztés fokozatának utólagos meghatározása. A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása. Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása.

Bv. tv. 52-54. §, 104. § és 115. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 114. §, Bv. szabályzat 66-67. § és 73. §, BH1996. 138., BH1995. 388. BH2005. 345.

- 9. Az elítéltek elhelyezése és elkülönítése. A kóros elmeállapotúvá vált elítélt elhelyezése. A várandós és kisgyermekes elítélt nő elhelyezése. Az átmeneti részleg végrehajtási rendje, a sajátos kezelési igényű elítéltek számára kialakított részlegek. Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panasz, és a kártalanítási eljárás.

Bv. tv. 10/A-10/B.§, 50.§ (7) bekezdés, 56. §, 70/A.-70/B. §, 75/A. §, 99. §, 103. § és 105-110. §, 128. § (2)-(4a) bekezdés, 128/A. §,144/B. §, 195. §, 351/A.§, 390. § (8) bekezdés, 415. § (3) bekezdés, 436. § (10)-(12) bekezdés, Bv. szabályzat 2. § 6. és 8. pont, 10/A-10/C. §, 25. §, 28. §, 63-65. § és 68-72. § 120-122. §

- 10. Az elítéltek jogai és kötelességei. A kárért való felelősség. A kapcsolattartás főbb szabályai.

Bv. tv. 3. § 9. és 11. pont, 118-127. §, 128. § (1) és (8) bekezdés, 129-133. §, 135-138. §, 143-144/A. §, 172-180. §, 194. § (1)-(2) bekezdés, 196. § és 211. §, Bv. szabályzat 24. §, 97-108. § és 155. §

- 11. A szabadságvesztés végrehajtásának célja és elvei. Az elítéltek reintegrációja, a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet és a Kockázatelemzési és Kezelési Rendszer, a rezsimbe sorolás és az egyéniesített fogvatartási programterv.

Bv. tv. 82. § 2. pont és 5-6. pont, 83. §, 92-96. §, 164. §, 192. § (3)-(4) bekezdés, 193. § (5)-(6) bekezdés, Bv. szabályzat 29-43. § és 89-92. §

- 12. Az elítélt jutalmazása. Az elítélttel szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések, a magánelzárás fenyítés bírósági felülvizsgálata.

Bv. tv. 75. §, 165-171. § és 193. § (3)-(4) bekezdés, Bv. szabályzat 95-96. §, 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 7. §, 10. §, 18. §, 22. §, 36-37. § és 44. §

- 13. A szabadságvesztés félbeszakítása és a rendkívüli eltávozás. A reintegrációs őrizet. A szabadulásra felkészítés, szabadítási eljárás.

Bv. tv. 61/A-61/D. §, 116-117. §, 123. §, 185-187/E. §, 200/A.§, 203/A.§, és 204. §, Bv. szabályzat 74-80. §, 115. §, 136/A-136/F. §, 140-141. §, 143-146/A. §, 158. §, 161-162. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/E. §

- 14. A végrehajtás rendje és a fogvatartás biztonsága. A biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés bírósági felülvizsgálata. A kényszerítőeszközök.

Bv. tv. 3. § 5-6. pont, 73. §, 145-155. §, 1995. évi CVII. törvény 15-27. §, Bv. szabályzat 2. § 4-5. pont, 43. § és 47-62. §

- 15. Az elítélt munkáltatásának főbb szabályai és az elítéltek képzése. A tartási költségekhez való hozzájárulás, a tartalékolás és az egyéb levonások.

Bv. tv. 3. § 13-14. pont, 134. §, 181-184. §, 193. § (1)-(2), 197-200. §, 202. §, 219-227. §, 258-259. § és 270-272. §, Bv. szabályzat 116-119. §, 129. § (2) bekezdés, 159. §

- 16. A közérdekű munka végrehajtásának rendje. A halasztás és félbeszakítás, a közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre és végrehajthatósága megszűnése megállapításának szabályai.

Btk. 47-49. §, Bv. tv. 41. §, 44. §, 63-65. §, 280-291. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 45-49. §, 126-128. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 24-37. §, 2/2013. Büntető jogegységi határozat, BH2002. 126.

- 17. A pénzbüntetés végrehajtása. A halasztás, a részletfizetés és a pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatásának szabályai, a fiatalkorúakra vonatkozó eltérő szabályok. A közérdekű munka és a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtása.

Btk. 50-51. §,113. § (3)-(5), Bv. tv. 42. §, 44. §, 66. § és 292-295. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 8. § (7) bekezdés, 37-38. §, 50-56. §, 126-128. §, Bv. szabályzat 180-180/A. §, 5/2008. Büntető jogegységi határozat, 2/2013. Büntető jogegységi határozat

- 18. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, a kitiltás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás, a kiutasítás és a közügyektől eltiltás végrehajtása. Mentesítés a végleges hatályú foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás, valamint a végleges hatályú kiutasítás alól.

Btk. 52-62. §, Bv. tv. 67. §, Bv. tv. 69/C. §, 296-301. § és 304-305. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 57-63. §, Bv. szabályzat 142. § és 173. §, BH2001. 410

A kényszergyógykezelés végrehajtása. Kényszergyógykezelés felülvizsgálata.

Btk. 78. §, Bv. tv. 69/B. §, 325-341. §, 436. § (7)-(8) bekezdés, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 73-74. §, 132. §, 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 3-17. § és 28-33/A. §

Az elkobzás és a vagyonelkobzás foganatosítása, valamint az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása.

Btk. 72-77. §, Bv. tv. 69/A. §, 318-324. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 67-72. § és 136. §

- 21. A pártfogó felügyelet előkészítése, végrehajtása és a pártfogó felügyelői terv. A pártfogó felügyelő feladatai, a pártfogolt kötelességei. Az elítéltek utógondozása.

Btk. 69. §, 70. § (1)-(2) bekezdés és 71. § (1) bekezdés, Bv. tv. 68. § (1)-(6) bekezdés, 191. §, 310-313. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 65-66. §, 121. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 38-46. §, 62/A. § (1) és (4)-(5) bekezdés, 62/B. § és 62/F-62/G. §

- 22. A pártfogó felügyelet magatartási szabályai és annak megváltoztatása. A magatartási szabályok megszegésének következményei. A pártfogó felügyelet megszüntetése. Fiatalkorúak pártfogó felügyelete. A pártfogó felügyelet végrehajtása a feltételes ügyészi felfüggesztés esetén.
Btk. 70. § (3) bekezdés, 71. § és 119. §, Bv. tv. 68. § (7)-(11) bekezdés, 314-315. §, 317. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 66. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 38. § (1) bekezdés a) pont, 47. §, 50. § (2) bekezdés és 52-56. §

- 23. A javítóintézeti nevelés végrehajtása.

Btk. 120-122. §, Bv. tv. 68/A-69. §, 343-384. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 75-77. §., 133-135. §, 1/2014. BK vélemény

24. A letartóztatás végrehajtása.

Be. 299. §, Bv. tv. 386-421. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 95-102. §, Bv. szabályzat 181- 203. §,

25. Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtása és azok különös szabályai.

Btk. 46. §, Szabs. tv. 9-10. §, Bv. tv. 273-278.§, 433. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 39-44. §, Bv. szabályzat 179. §

 

SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

- 26. A szabálysértés fogalma és a szabálysértésért való felelősség. A szabálysértés büntethetőségének elévülése (relatív és abszolút elévülés). A Szabs. tv. büntetési rendszere. Mentesülés a hátrányos jogkövetkezmények alól.

Szabs. tv. 1-2. §, 6. §, 7-20. §, 25. § és 27-27/A. §

- 27. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok. A bíróság, mint szabálysértési ügyekben eljáró hatóság. A bíróság hatásköre és illetékessége.

Szabs. tv. 38-39. §, 41-42/A. §, 141. § (6)-(13) bekezdés, 142. § (5)-(6) bekezdés, 144. §. (17) bekezdés

- 28. A szabálysértési eljárás alapelvei. A szabálysértési eljárásban részt vevő személyek.

Szabs. tv. 30-37. §, 52-55. §

- 29. Büntetéskiszabási szempontok. Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban.

Szabs. tv. 21-23. §, 72-77. §

- 30. A szabálysértési eljárás megindulása. A feljelentés elutasítása. Ügyintézési határidő. A szabálysértési eljárás felfüggesztése. A szabálysértési eljárás megszüntetése.

Szabs. tv. 78-82.§ és 83. §

- 31. A közvetítői eljárás általános szabályai és a közvetítői eljárás lefolytatása.

Szabs. tv. 82/A-82/H. §

- 32. A szabálysértési hatóság határozatai és a panasz.

Szabs. tv. 94-98. §

- 33. Helyszíni eljárás.

Szabs. tv. 99-101. §

- 34. Jogorvoslat a szabálysértési hatóság határozatával szemben.

Szabs. tv. 105-116. §, BH2003.185.

- 35. A szabálysértési elzárással is büntethető, valamint a bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó szabálysértésekre és az elbírálásukra vonatkozó általános szabályok.

Szabs. tv. 117-126/A. §, 166-179. § és 216/A. §

- 36. Ügyészi törvényességi felügyelet. A perújítás.

Szabs. tv. 43. §, 127-132. §

- 37. Eljárás az Alkotmánybíróság szabálysértési ügyet vagy szabálysértési ügyben alkalmazott jogszabályt érintő határozata alapján. A kártalanítás és a visszafizetés.

Szabs. tv. 133. §, 133/A-133/B. §

- 38. A szabálysértési határozatok végrehajtása. A méltányossági kérelem.

Szabs. tv. 138-148. §


Honlap készítés