B/3 Büntetés-végrehajtási és szabálysértési jog


Tételsor

Az aktuális "B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG" tételsor innen tölthető le. (pdf, 2024. június 25.)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.

 

Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2024. 07. 16.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG

- 1. A Bv. tv. hatálya. A büntetés és az intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt. A büntetőügyben eljáró bíróság és ügyészség feladatai.

Bv. tv. 2. §, 4. §, 32-36. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 7-8. §

- 2. A végrehajtást kizáró okok. A büntetés és az intézkedés elévülésének szabályai.

Bv. tv. 27. §, 28-29. §, 31. §, 70. §, 5/2008. Büntető jogegységi határozat

- 3. A végrehajtási kegyelem és a kegyelmi eljárás.

Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés g) pont, Bv. tv. 30. §, 45-46/H. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 137. § (1)-(4) bekezdés, 139. §

- 4. A büntetés-végrehajtási bíró és a büntetés-végrehajtási csoport feladatai a végrehajtás foganatosítása körében. A büntetés-végrehajtási bíró eljárásának általános szabályai, a hatáskörébe tartozó eljárások. Jogorvoslat a büntetés-végrehajtási bíró végzése ellen, annak elbírálása.

Bv. tv. 47-71. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 113. §

- 5. Jogérvényesítés a büntetés-végrehajtás során. A végrehajtásért felelős szerv döntése és határozata, az ezekkel szembeni jogorvoslat formái. A bírósági felülvizsgálat szabályai. Törvényben meghatározott joghátrányok ügyészség által gyakorolt törvényességi felügyelete.

Bv. tv. 6. §, 10. §, 20-25. §, 72-75. §, 140-142. §, Bv. szabályzat 7-10. §, Ütv. 22-24. §

- 6.  A végrehajtás foganatba vételének rendje. Halasztás a büntetés és az intézkedés végrehajtásának megkezdésére. A szabadságvesztés azonnali foganatba vétele és intézkedés a büntetés végrehajtásának a biztosítására.

Bv. tv. 14-16. §, 37-44. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 8. § (2) bekezdés, 10. § (1)-(2) bekezdés,23. §,

- 7. A büntetés-végrehajtási ügy és a büntetés-végrehajtási jogviszony fogalma. Az alávetési, együttműködési és a lakcím-bejelentési kötelezettség. A védelemhez való jog és a képviselet. Az anyanyelv használata és a tájékoztatáshoz való jog. A sértett jogainak és érdekeinek védelme.

Bv. tv. 3. § 1a. pont, 7-8. §, 11-13. §, Bv. szabályzat 6. §, 11/A. §, 19. §, 146/A. § (1)-(2) bekezdés

- 8. Intézkedés a szabadságvesztés végrehajtásának a megkezdésére. Intézkedések a jelentkezési kötelezettség elmulasztása esetén. Az elítéltek befogadása. A Befogadási és Fogvatartási Bizottság feladatai.

Bv. tv. 18-19. §, 84-86. §, 88-91/A. §, 95. § (2) bekezdés, 96. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 15-21. §, 24-31. §, 33-35. § és 32. melléklet, Bv. szabályzat 12-25/A. §

9. A  szabadságvesztésre  ítéltek  elhelyezése  és  elkülönítése.  A  kóros  elmeállapotúvá  vált  elítélt elhelyezése. A várandós és kisgyermekes elítélt nő elhelyezése. Az átmeneti részleg végrehajtási rendje, a sajátos kezelési igényű elítéltek számára kialakított részlegek. Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárás alapvető szabályai és a kérelem egyszerűsített, illetve büntetés-végrehajtási bírói elbírálása.

Bv. tv.  56. §,  75/B-75/N. §, 101. §, 103. §, 105-110. §, 128. § (2)-(5) bekezdés, 128/A-128/B. §, 195. §, 436. § (15)) bekezdés, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 124. §, Bv. szabályzat 2. § 6. és 8. pont, 10/A-10/C. §, 28. §, 63-65. §, 68-72/B. §, 120-122. § 

- 10. Az elítéltek jogai és kötelességei, a szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő jogok. A kárért való felelősség.

Bv. tv. 9. §, 118-127. §, 128. § (1) és (8) bekezdés, 129-138. §, 143-144/A. §, 155. §, 271-272. §

- 11. A szabadságvesztés végrehajtásának rendje. A kapcsolattartás főbb szabályai. A fiatalkorúakra és a külföldi elítéltekre vonatkozó különös kapcsolattartási szabályok.

Btk. 34-37. §, 41. § (2) bekezdés, 109-110. §, Bv. tv. 3. § 9. és 11. pont,82. § 1. pont, 97. § (1)-(2) bekezdés,
98. §, 102. §, 111. §, 172-180/B. §, 194. §, 196. §, 211. §, Bv. szabályzat 24. §, 34. §, 97-109/A. §, 155-
157. § és 171-172. §

- 12. A szabadságvesztés végrehajtásának célja és elvei. A kockázatelemzési vizsgálat és elvégzésének hatásköri szabályai (KKMI és az agglomerációs szervezeti egysége, BFB), a kategória-besorolás. A kezdeti szigorúbb kategória-besorolás és az azonnali visszasorolás elrendelésének feltételei, valamint az erről hozott határozattal szembeni jogorvoslat. Az elítéltek reintegrációja és az egyéniesített fogvatartási programterv.

Bv. tv. 82. § 3. pont és 5-6. pont, 83. §, 92. §, 95. § (3)-(10) bekezdés, 97. § (3)-(7) bekezdés, 97/A. §, 164.
§, 192. § (1a) és (3)-(4) bekezdés és 193. § (5)-(6) bekezdés, Bv. szabályzat 2. § 3. pont, 29-30. §, 33. §,
89-92. §

- 13. A kreditrendszer elemei: a kategória-előresorolás szükséges kreditpontok kiszámítása és az előresorolás ütemezése, a kreditpontszerzés, a plusz kreditpont, a kreditpontlevonás és annak felfüggesztése. A kreditpontok összesítése és a kreditpontszámítással összefüggésben benyújtható jogorvoslat formái.

Bv. tv. 82. § 8. pont és 99-100. §, Bv. szabályzat 36-41. §

- 14. A végrehajtás rendjének és a fogvatartás biztonságának fenntartása. Egyedi biztonsági előírás. A fogvatartás biztonságára különös veszélyt jelentő elítéltek részlegére helyezés. Korlátozott testi kényszer alkalmazásának esetei.

Bv. tv. 3. § 5-6a. pont, 24. § (5) bekezdés, 98. § (4) bekezdés, 109. §, 145-154/B. §, 336. § (2) bekezdés,
368. § (5) bekezdés, Bv. szabályzat 47-62. §

- 15. Az elítélt jutalmazása. Az elítélttel szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések, a magánelzárás fenyítés bírósági felülvizsgálata és végrehajtásának szabályai.

Bv. tv. 24. § (5) bekezdés, 75. §, 165-171/A. § és 193. § (3)-(4) bekezdés, Bv. szabályzat 95-96. §,

- 16. A szabadságvesztés félbeszakítása és a rendkívüli eltávozás. A reintegrációs őrizetbe helyezés feltételei, elrendelése, végrehajtása és megszüntetése. A szabadulásra felkészítés, szabadítási eljárás.

Bv. tv. 61/A-61/D. §, 116-117. §, 123. §, 185-186. §, 187/A-187/F. §, 200/A.§, 203/A.§, 204. §, 9/2018.
(VI. 11.) IM rendelet 115-116. §, Bv. szabályzat 74-80. §, 136-136/F. §, 140-141/A. §, 143. §, 158. §, 161-
162. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/C. § és 62/E. §

- 17. A feltételes szabadságra bocsátás esedékessége, előkészítése, elbírálása.

Bv. tv. 57-60. §. 61/B. §, 188-189. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 117. §, Bv. szabályzat 136/E. §, 137-138. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/A. § (1) bekezdés

- 18. A feltételes szabadság kizárása a letöltés megkezdésének elmulasztása miatt. A feltételes szabadság megszüntetése.

Bv. tv. 55. §, 61. §, 87. §, 190. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 118-120. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 47. § (1) bekezdés, (4) bekezdés b) pont és (6) bekezdés, 2/2021. Büntető jogegységi határozat, EBH2017.B.5. I. rész

- 19. Az elítélt munkáltatásának főbb szabályai, a munkaterápiás foglalkoztatás és az elítéltek képzése. A tartási költségekhez való hozzájárulás, a tartalékolás és az egyéb levonások.

Bv. tv. 3. § 13-14. pont, 134. §, 181-184. §, 193. § (1)-(2), 197-200. §, 202. §, 219-227. §, 258-259. §, és 270. §, Bv. szabályzat 117. §, 129. § (2) bekezdés, 159. §

- 20. A közérdekű munka végrehajtásának rendje. A halasztás és félbeszakítás, a közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre és végrehajthatósága megszűnése megállapításának szabályai.

Btk. 47-49. §, 112. §, Bv. tv. 41. §, 44. §, 63-65. §, 280-291. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 45-49. §, 126-128. §, Bv. szabályzat 180/A. § (1) bekezdés, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 24-37. §,

- 21. A pénzbüntetés végrehajtása. A halasztás, a részletfizetés és a pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatásának szabályai, a fiatalkorúakra vonatkozó eltérő szabályok. A pénzbüntetés végrehajthatósága megszűnésének megállapítása.

Btk. 50-51. §,113. § (3)-(5), Bv. tv. 42. §, 44. §, 65/A. §, 66. § és 292-293/A. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 8. § (7) bekezdés, 38. §, 50-56. §, 126-128. §, Bv. szabályzat 180/A. §, 5/2008. Büntető jogegységi határozat

- 22. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, a kitiltás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás, a kiutasítás és a közügyektől eltiltás végrehajtása. Mentesítés a végleges hatályú foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás, valamint a végleges hatályú kiutasítás alól.

Btk. 52-62. §, Bv. tv. 67-67/A. §, Bv. tv. 69/C. §, 296-301. § és 304-305. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 57-63. §, 129-131. §, Bv. szabályzat 142. § és 173. §

- 23. A kényszergyógykezelés végrehajtása. A végrehajtás helye és a befogadás. A beteg jogai és kötelezettségei. Kényszerítő eszközökés az egészségügyi korlátozás alkalmazása. Az IMEI elhagyása. Az adaptációs szabadság. Kényszergyógykezelés felülvizsgálata.

Btk. 78. §, Bv. tv. 69/B. §, 325-341. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 73-74. §, 132. §, 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 3-17. §, 29-30. §

24. Az elkobzás és a vagyonelkobzás foganatosítása, valamint az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása.

Btk. 72-77. §, Bv. tv. 69/A. §, 318-324. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 67-72. § és 136. §

25. A pártfogó felügyelet előkészítése, végrehajtása és a pártfogó felügyelői terv. A pártfogó felügyelő feladatai, a pártfogolt kötelességei. Az elítéltek utógondozása.

Btk. 69. §, 70. § (1)-(2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, Bv. tv. 68. § (1)-(6) bekezdés, 191. §, 310-313. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 65. § (1)-(3b) bekezdés, 121. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 38-46. §, 50. § (1) bekezdés, 62/A. § (1), (3c)-(3d) és (4)-(5) bekezdés, 62/B. § és 62/F. § (1)-(5) bekezdés és 62/G. §

- 26. A pártfogó felügyelet magatartási szabályai, annak mellőzése, megváltoztatása vagy új szabály előírása. A magatartási szabályok megszegésének következményei. A pártfogó felügyelet megszüntetése. Fiatalkorúak pártfogó felügyelete. A pártfogó felügyelet végrehajtása a feltételes ügyészi felfüggesztés esetén.

Btk. 70. § (3) bekezdés, 71. §, 119. §, Bv. tv. 68. § (7)-(11) bekezdés, 313. § (5) bekezdés, 314-315. §, 317.
§, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 65. § (4) bekezdés, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 38. § (1) bekezdés a) pont, 47. §, 50. § (2) bekezdés, 52-56. §

- 27. A javítóintézeti nevelés végrehajtásának rendje. A fiatalkorú jogai, kötelezettségei és kapcsolattartása. A fiatalkorúval szemben alkalmazható kényszerítő eszközök, biztonsági intézkedések, jutalmazása és fegyelmi büntetése. A javítóintézetből történő engedély nélküli eltávozás. Ideiglenes elbocsátás és elbocsátás a javítóintézetből, az ideiglenes elbocsátás megszüntetése.

Btk. 120-122. §, Bv. tv. 68/A-69. §, 343-384. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 75-77. §, 133-135. §

- 28. A letartóztatás végrehajtása, a végrehajtás helye és a fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok. A rendelkezési jogkör gyakorlása. A letartóztatás végrehajtásának rendje. A letartóztatott jogai és kötelezettségei. A védővel való kapcsolattartás és az ügyiratok megismerésének joga. A letartóztatott jutalmazása és fenyítése.

Bv. tv. 386-421. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 95-102. §, Bv. szabályzat 181-203. §

- 29. Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtása és azok különös szabályai.

Btk. 46. §, Szabs. tv. 9-10. §, 27. § (2) bekezdés a) pont és 139. §, Bv. tv. 273-278.§, 433. §, 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 39-40. § és 41. § (1)-(2) bekezdés, Bv. szabályzat 179. §

 

SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

30. A szabálysértés fogalma és a szabálysértésért való felelősség. A szabálysértés büntethetőségének elévülése (relatív és abszolút elévülés).

Szabs. tv. 1-2. §, 6. §, EBH.2017.B.6.

31. A Szabs. tv. büntetési rendszere. Büntetéskiszabási szempontok. Mentesülés a hátrányos jogkövetkezmények alól. A fiatalkorúakra vonatkozó különleges rendelkezések.

Szabs. 7-20. §, 21-23. §, 25. §, 27-27/A. §

32. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok. A bíróság, mint szabálysértési ügyekben eljáró hatóság. A bíróság hatásköre és illetékessége. A bíróság feladatai a végrehajtásban.

Szabs. tv. 38-39. §, 41-42/A. §, 141. § (6)-(13) bekezdés, 142. § (5)-(6) bekezdés, 144. §. (17) bekezdés

33. A szabálysértési eljárás alapelvei. A szabálysértési eljárásban részt vevő személyek.

Szabs. tv. 30-37. §, 52-55. §

34. A szabálysértési eljárás megindulása. A feljelentés elutasítása. Ügyintézési határidő. A szabálysértési eljárás felfüggesztése. A szabálysértési eljárás megszüntetése.

Szabs. tv. 78-82.§, 83. §

35. A tényállás tisztázása, a megkeresés, a bizonyítás eszközei és a bizonyítási cselekmények. Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban.

Szabs. tv. 56. § (1)-(2) bekezdés, 56/A. §, 57-62/A. §, 64. §, 68-77. §

36. A közvetítői eljárás általános szabályai és a közvetítői eljárás lefolytatása.

Szabs. tv. 82/A-82/I. §

- 37. A szabálysértési hatóság határozatai. Jogorvoslat a szabálysértési hatóság határozatával szemben.

Szabs. tv. 89-90. §, 94-98. §, 105-106. §

38. Helyszíni eljárás. A helyszíni bírság kiszabására jogosultak által történő bíróság elé állítás.

Szabs. tv. 99-101. §, 126/A. §

39. Általános szabályok a bíróság előtti eljárásban. Intézkedések a kifogás alapján és a kifogás elintézésének szabályai.

Szabs. tv. 107-116. §

40. A szabálysértési elzárással is büntethető, valamint a bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó egyes szabálysértések és az elbírálásukra vonatkozó szabályok jogorvoslat a bíróság határozatával szemben.

Szabs. tv. 117-126. §, 126/B. §, 166-179. §, 216/A. §

41. Az ügyész részvétele a szabálysértési eljárásban. A perújítás.

Szabs. tv. 43. §, 72. § (5) bekezdés, 127-132. §

- 42. Eljárás az Alkotmánybíróság szabálysértési ügyet vagy szabálysértési ügyben alkalmazott jogszabályt érintő határozata alapján. A kártalanítás, az egyszerűsített kértalanítás és a visszafizetés.

Szabs. tv. 133. §, 133/A-133/H. §

- 43. A szabálysértési határozatok végrehajtása. A végrehajthatóság elévülése. A méltányossági kérelem.

Szabs. tv. 24. §, 138-148. §


Honlap készítés