B/1 Büntetőjog

 


Tételsor

Az aktuális "B/1. BÜNTETŐJOG" tételsor innen tölthető le. (pdf, 2024. február 2.)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

 

 

Link az ajánlott könyvekhez.

 

Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2024.02. 27.

 

- 1. A törvényesség elve, az analógia alkalmazásának tilalma.

Btk. 1. §, Alaptörvény XXVIII. cikk (4)−(5) bekezdés, 11/1992. (III. 5.) AB határozat

- 2. A büntető törvény időbeli hatálya, a büntető törvény visszamenőleges hatályának szabályai. Kivételek az időbeli hatály általános szabálya alól.

Btk. 2. §, 1/1999. Büntető jogegységi határozat, 1/2011. Büntető jogegységi határozat, 53/1993. (X. 13.) AB határozat, 16/2014. (V. 22.) AB határozat

- 3. A területi és személyi hatály. A joghatósági elvek.

Btk. 3. §, Alaptörvény XXVIII. cikk (4), (6) bekezdés

- 4. A bűncselekmény törvényi fogalma. A társadalomra veszélyesség. A bűntett és a vétség.

Btk. 4–5. §, Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdés

Mintatétel a Novissima Kiadó Bűntetőjog I. - Általános rész című könyvéből

- 5. Egység, többség, halmazat. A törvényi egység fajtái. A bűnhalmazat elméleti kategóriái, a látszólagos halmazat feloldásának szabályai. Az üzletszerűség.

Btk. 6. §, Btk. 459. § (1) bekezdés 28. pont, 3/2011. Büntető jogegységi határozat, 37/2007. BK vélemény, 39/2007. BK vélemény

- 6. A bűnösség: a szándékosság és a gondatlanság. Felelősség az eredményért mint minősítő körülményért.

Btk. 7–9. §, 41/2007. BK vélemény, 56/2007. BK vélemény II/10.

- 7. A kísérlet és az előkészület. Az alkalmatlan kísérlet. Büntethetőséget megszüntető okok a kísérlet és az előkészület körében. Felelősség a maradék-bűncselekmény miatt.

Btk. 10–11. §, 5/1999. Büntető jogegységi határozat, 56/2007. BK vélemény III/1., 3/2019. Büntető jogegységi határozat,

- 8. Az elkövető. Csoportos elkövetés, bűnszövetség.

Btk. 12–14. §, Btk. 459. § (1) bekezdés 2−3. pont, 2/2000. Büntető jogegységi határozat, 56/2007. BK vélemény III/5. és III/12.,  IV. számú Büntető Elvi Döntés

- 9. A büntethetőség akadályainak rendszere: a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok, a büntethetőséget megszüntető okok, a büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályainak felsorolása.

Btk. 15. §, 25. §, 30. §, 130. §

- 10. A gyermekkor.

Btk. 16. §

- 11. A kóros elmeállapot, az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekmény. A kényszergyógykezelés alkalmazásának feltételei.

Btk. 17–18. §, 78. §, III. BED, 1/2011. Büntető jogegységi határozat27/2007. BK vélemény, 56/2007. BK vélemény II/7., 57/2007. BK vélemény I.

- 12. A kényszer és a fenyegetés. Az erőszak, illetve a fenyegetés fogalma, fajtái. A tévedés.

Btk. 19-20. §, 459. § (1) bekezdés 4., 7., 26. pont, illetve a különös részi tényállások, 2/2021. Büntető jogegységi határozat

- 13. A jogos védelem. A megelőző jogos védelem. A szükségesség vizsgálata.

Btk. 21–22. §, 4/2013. Büntető jogegységi határozat,  EBH2018.B.11., EBH2017.B.20., EBH2018.B.11., Alaptörvény V. cikk

- 14. A végszükség. A jogszabály engedélye. Az elöljáró parancsa.

Btk. 23–24. §, 130. §. Alaptörvény T) cikk (2) bekezdés, EUMSZ 288. cikk (Az unió jogi aktusai)

- 15. A büntethetőség elévülésének szabályai.

Btk. 26–28. §, 1/2005. Büntető jogegységi határozat, 3/2010. Büntető jogegységi határozat

- 16. A tevékeny megbánás.

Btk. 29. §, Btk. 107. §, 

- 17. A büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályai: a magánindítvány és a feljelentés hiánya.

Btk. 31–32. §, és a különös részi tényállások

- 18. A Btk. büntetési rendszere. A büntetések és a mellékbüntetés. Az intézkedések.

Btk. 33. §, 63. §, 108. §

- 19. A szabadságvesztés. A határozott ideig tartó szabadságvesztés, a feltételes szabadságra bocsátás szabályai a határozott ideig tartó szabadságvesztésből. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatai.

Btk. 34–40. §, 110. §, 6/2013. Büntető jogegységi határozat

- 20. Az életfogytig tartó szabadságvesztés. A feltételes szabadságra bocsátás szabályai az életfogytig tartó szabadságvesztésből.

Btk. 41–45. §, 3/2015. Büntető jogegységi határozat, 3/2020. Büntető jogegységi határozat

- 21. Az elzárás, a közérdekű munka és a pénzbüntetés. A közérdekű munka és a pénzbüntetés átváltoztatásának szabályai.

Btk. 46–51. §, 112–113. §, 25/2007. BK vélemény, 84/2010. BK vélemény,

- 22. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a kitiltás szabályai.

Btk. 52–57. §, 118. §, 18/2007. BK vélemény, 38/2007. BK vélemény, 32/2007. BK vélemény, 1/2021. BK vélemény

- 23. A sportrendezvények látogatásától való eltiltás, a kiutasítás és a közügyektől eltiltás szabályai.

Btk. 58–62. §, 114–115. §

- 24. A megrovás. A próbára bocsátás.

Btk. 64–66. §, Btk. 116. §, 54/2007. BK vélemény, 55/2007. BK vélemény

- 25. A jóvátételi munka és a pártfogó felügyelet.

Btk. 67–71. §, 117. §, 119. §

- 26. Az elkobzás, a vagyonelkobzás és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele.

Btk. 72–77. §. 1/2008. Büntető jogegységi határozat, 2/2008. Büntető jogegységi határozat2/2020. Büntető jogegységi határozat, 69/2008. BK vélemény, 78/2009. BK vélemény, 95/2011. BK vélemény

- 27. A büntetés célja, a büntetéskiszabás elvei. A büntetés enyhítésének szabályai. A büntetés kiszabása egyezség esetén.

Btk. 79–80. §. Btk. 82–83. §, Btk. 124/A. §, 56/2007. BK vélemény, 13/2002. (III. 20.) AB határozat

- 28. A halmazati büntetés és az összbüntetés.

Btk. 81. §, 93–96. §. Btk. 123. §, 10/2018. (VII.18.) AB határozat, 1/2020. (I.02.) AB határozat, 3/2002. BJE, 2/2006. BJE

- 29. Az előzetes fogvatartás és a bűnügyi felügyelet beszámítása.

Btk. 92. §, 125. §, 53/2007. BK vélemény

- 30. A különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre, valamint a bűncselekményt bűnszervezetben elkövetőkre vonatkozó szigorúbb rendelkezések.

Btk. 89–91. §, Btk. 459. § (1) bekezdés 1., 31. pont, 83/2010. BK vélemény,

- 31. A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése.

Btk. 85–88. §, 55/2007. BK vélemény

- 32. A mentesítés formái, módjai. A kegyelem formái és anyagi jogi hatásai.

Btk. 97–104. §. Btk. 126. §. 3/2003. Büntető jogegységi határozat, 8/2015. (IV. 17.) AB határozat

- 33. A fiatalkorú fogalma, a fiatalkorúval szemben alkalmazható jogkövetkezmények célja.

Btk. 105–106. §, 

- 34. A fiatalkorúval szemben kiszabható szabadságvesztés, és elzárás. A javítóintézeti nevelés. Az egységes intézkedés.

Btk. 109–111. §, 120. §, 124. §, 60/2007. BK vélemény

- 35. A katona büntetőjogi fogalma, büntethetőséget kizáró és megszüntető ok a katonai büntetőjogban. A katonai büntetések és a katonai mellékbüntetések.

Btk. 127. §, Btk. 130–131. §, 135–140. §

- 36. A fegyveresen és felfegyverkezve történő elkövetés.

Btk. 459. § (1) bekezdés 5-6. pont, és a különös részi tényállások, 24/2007. BK vélemény, 26/2007. BK vélemény a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 2. § 16. pont

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ

- 37. Az emberölés, illetve annak elhatárolása a testi sértés megfelelő alakzataitól.

Btk. 160. § 164. § (1), (8) bekezdés és (9) bekezdés c) pont,, 3/2013. Büntető jogegységi határozat I.

- 38. Az emberölés minősített esetei és az erős felindulásban elkövetett emberölés.

Btk. 160. § (2) bekezdés, 161. §, 3/2013. Büntető jogegységi határozat II.

- 39. Az öngyilkosságra rábírással elkövetett emberölés és az öngyilkosságban közreműködés. A magzatelhajtás.

Btk. 160. § (5) bekezdés, 162. §, 163. §, 3/2013. Büntető jogegységi határozat III., 10/2007 BK vélemény

- 40. A testi sértés. A maradandó fogyatékosság, illetve a súlyos egészségromlás megítélése.

Btk. 164. §, 10/2007. BK vélemény

- 41. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. A gondozási kötelezettség elmulasztása, a segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás. A limitált veszélyeztetési szándék.

Btk. 165–167. §, Btk. 239. §, 2/1999. Büntető jogegységi határozat, 41/2007. BK vélemény

- 42. A kábítószer-kereskedelem. A kábítószer birtoklása.

Btk. 176–180. §, 459. § (1) bekezdés 18. pont, 1/2007. Büntető jogegységi határozat, 5/1998. Büntető jogegységi határozat, 57/2007. BK vélemény

- 43. A kóros szenvedélykeltés. Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés. A teljesítményfokozó szerrel visszaélés. Az új pszichoaktív anyag és a tiltott teljesítményfokozó szer fogalma.

Btk. 181. §, 184–185. §, 459. § (1) bekezdés 33. pont

- 44. Az emberrablás és az emberrablás feljelentésének elmulasztása. A személyi szabadság megsértése.

Btk. 190–191. §, 194. §

- 45. Az emberkereskedelemés kényszermunka. A kényszerítés. Agyermekmunka.

Btk. 192. §, 195. §, 209. §

- 46. A szexuális kényszerítés, a szexuális erőszak, a szexuális visszaélés.

Btk. 52. § (3) bekezdés,196–198. §, 207. §, Btk. 459. § (1) bekezdés 27. pont,  27/2007. BK vélemény

- 47. A prostitúciós bűncselekmények: a kerítés, a prostitúció elősegítéseés akitartottság.

Btk. 52.  §  (3) bekezdés, 200−202. §,206. §, 207/A. §,459. § (1)bekezdés 25. és 27. pont, 1/2021. (V.13.) BK vélemény

- 48. A gyermekprostitúció kihasználása. A gyermekpornográfia.

Btk. 52.  §  (3)  bekezdés, 203–207/A.  §,  459.  §  (1)  bekezdés  25.,  27.pont, 2/2018. Büntető jogegységi határozat

- 49. A kiskorú veszélyeztetése. A kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása. A kiskorú elhelyezésének megváltoztatása.

Btk. 52. § (4) bekezdés, Btk. 208. §, 210−211. §, 22/2007. BK vélemény

- 50. A tartási kötelezettség elmulasztása. A kapcsolati erőszak.

Btk. 212. §, 212/A. §, EBH2017.B.17.

- 51. A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése.  A közösség tagja elleni erőszak.  Az egyesülési és a  gyülekezési szabadság megsértése. A közösség elleni uszítás.

Btk. 215–217/C. §, 332. §, 459. § (1) bekezdés 24. pont és 24a. pont, BH2018.134

- 52. A személyes adattal visszaélés. A közérdekű adattal visszaélés.

Btk. 219–220. §, 3/2007. Büntető jogegységi határozat, 1/2012. Büntető jogegységi határozat

- 53. A magánlaksértés bűncselekménye és szabálysértése. A zaklatás. A kiszolgáltatott személy megalázása.

Btk. 221–222. §, 225. §, 230. §, 231. § (2) bekezdés, Szabs. tv. 166. §, 42/2007. BK vélemény

- 54. A magántitok megsértése.Alevéltitok megsértése.

Btk. 223–224. §, 231. § (2) bekezdés

- 55. A  rágalmazás.  Abecsületsértésbűncselekménye  és  szabálysértése.Akegyeletsértés. A  becsület csorbítására alkalmas hamis hang-vagy képfelvétel készítése. A becsület csorbítására alkalmas hamis hang-vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala.  A hatóságok, hivatalos személyek, a közszereplők sérelmére elkövetett rágalmazás és becsületsértés.

Btk.  226–229. §, 231. §(2)-(3) bekezdés, Szabs. tv. 180. §, 36/1994. (VI. 24.) AB határozat,

- 56. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény.

Btk. 232. §, 41/2007. BK vélemény

- 57. A vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése. A közúti veszélyeztetés. A közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés. A limitált veszélyeztetési szándék.

Btk. 233–234. §, 240. § (1)-(2) bekezdés, Szabs. tv. 219. §, 41/2007. BK vélemény

- 58. A közúti baleset okozása. A nem gépi meghajtású járművel okozott baleset megítélése. A közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés.

Btk. 235. §, 240. § (1)-(2) bekezdés, Szabs. tv. 219. §, 6/1998. Büntető jogegységi határozat

- 59.  Járművezetés  ittas  állapotban. Az  ittas  vezetés  szabálysértése. Járművezetés  bódult  állapotban. A járművezetés tiltott átengedése. Járművezetés az eltiltás hatálya alatt.

Btk. 55. § (2) bekezdés, 236–238. §, 239/B. §, 240. §, Szabs. tv. 217. §,

- 60. A környezetkárosítás.

Btk. 241. §, 253. §

- 61. A természetkárosítás.

Btk. 242–243. §, 253. §

- 62.  Az állatkínzás. Az orvvadászat. Az orvhalászat.  A tiltott állatviadal szervezése. Veszélyes állat, illetve  veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése.

Btk. 244-247. §, 253. §, 359. §, EBD2014.B.8.I, 8/2017. (IV. 18.) AB határozat

- 63. Ahulladékgazdálkodás rendjének megsértése

Btk. 248. §

- 64. A minősített adattal visszaélés.

Btk. 265–267. §, 459. § (4) bekezdés,  a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) 2. §, 3. § 1. pont, 5. § (4) bekezdés

- 65. A hamis vád. A hatóság félrevezetése. Mentő körülmény elhallgatása.

Btk. 268–271. §, 281. §, 2/2004. Büntető jogegységi határozat

- 66. A hamis tanúzás. A hamis tanúzásra felhívás. A tanúvallomás jogosulatlan megtagadása. Az igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés.

Btk. 272–277. §, 280. §, EBH2016.B.10.

- 67. Kényszerítés hatósági eljárásban. Hatósági eljárás megzavarása. Fogolyszökés.

Btk. 278–279. §, 283. §

- 68. Az ügyvédi visszaélés. A zugírászat. A zártörés.

Btk. 285-267. §

- 69. A hivatali vesztegetés. A hivatali vesztegetés elfogadása.

Btk.  293–294.  §, 300. §, 300/A. §  (1)  bekezdés, 459.  §  (1)  bekezdés  11.,  13.  pont, EBH2018.B.13., 78/2009. BK vélemény,

- 70.  A  vesztegetés. A vesztegetés elfogadása. Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban. Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban.

Btk. 290–291. §, 295–296. §, 300. §, Btk. 300/A. §, 78/2009. BK vélemény

- 71. A hivatalos személy és a közfeladatot ellátó személy fogalma. A hivatali visszaélés. A közfeladati helyzettel visszaélés.

Btk. 305–306. §, 309. §, 459. § (1) bekezdés 11−12. pont, 3/2007 Büntető jogegységi határozat

- 72. A bántalmazás hivatalos eljárásban. A bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában. A kényszervallatás. A jogellenes fogvatartás.

Btk. 301–304. §, 309. §, 459. § (1) bekezdés 11−12. pont,

- 73. A  hivatalos személy elleni erőszak. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak. A hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak. A nemzetközileg védett személy elleni erőszak.

Btk.  310–313.  §,  459.  §  (1)  bekezdés  11–13.  pont, 24/2007. BK vélemény

- 74. A terrorcselekmény. A terrorizmus feljelentésének elmulasztása. A terrorizmus finanszírozása.

Btk. 314–318/A. §, 319. §(1) bekezdés, EBH2018.B.8.

- 75. A jármű hatalomba  kerítése.  A közveszély okozása.  Aközérdekű üzem  működésének megzavarásabűncselekményi, illetve szabálysértési alakzata.

Btk. 320. §, 322. §, 323. §, 459. § (1) bekezdés 21. pont, Szabs. tv. 177/A. §

- 76. A bűnszervezet fogalma. A bűnszervezetben részvétel.

Btk. 321. §, 459. § (1) bekezdés 1. pont, 4/2005. Büntető jogegységi határozat

- 77. Járványügyi védekezés akadályozása.Járványügyi szabályszegés

Btk. 322/A. §, 361. §

- 78. A robbanóanyaggal vagy robbantószerrelvisszaélés. Alőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés. A polgári felhasználású  robbanóanyaggal  és  pirotechnikai  termékkel  kapcsolatos  szabálysértés  és  a  lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés.

Btk. 324–325. §, Szabs. tv. 182.§, 183. §, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 2. § 16. és a 22. pont

- 79. A nemzetiszocialista  vagy  kommunista  rendszerek  bűneinek  nyilvános  tagadása.  A  nemzeti  jelkép megsértése. Az önkényuralmi jelkép használata.

Btk. 333–335. §, 459. § (1) bekezdés 22. pont, EBH2017.B.11., 13/2000. (V. 20.) AB határozat, 16/2013. (VI. 20.) AB határozat,

- 80. Rémhírterjesztés.  Közveszéllyel  fenyegetés. A garázdaság bűncselekménye  és  szabálysértése.  A rendbontás. A rendzavarás szabálysértése.

Btk.  337–341.  §, 459.  §  (1)  bekezdés  24.,  24a.  pont, Szabs.  tv.  169–170.  §, 4/2007. Büntető jogegységi határozat, 34/2007. BK vélemény, 15/2020. (VII. 8.) ABhatározat

- 81.  A  közokirat-hamisítás.Abiztonsági  okmány  hamisítása.  A  hamis  magánokirat  felhasználása.Az okirattal visszaélés.

Btk. 342–343. §, 344–346. §, 36/2007. BK vélemény, 1/2000. Büntető jogegységi határozat, 5/2000. Büntető jogegységi határozat, 1/2004. Büntető jogegységi határozat, 2/2004. Büntető jogegységi határozat, 1/2009. Büntető jogegységi határozat

- 82. A választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény. Az egyesülési joggal visszaélés.Aközbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése.

Btk. 350–352. §

- 83. A határzár tiltott átlépése. A határzár megrongálása. Az embercsempészés. A jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása. A jogellenes tartózkodás elősegítése. A családi kapcsolatok létesítésével visszaélés.

Btk. 352/A-B. §, 353. §−355. §, 364. §, 3/2019. (III. 7.) AB határozat

- 84. A rablás. A kifosztás. A zsarolás. Az önbíráskodás.

Btk. 365–369. §, 2/1998. Büntető jogegységi határozat, 4/2002. Büntető jogegységi határozat,

- 85. A lopás. A jogtalan elsajátítás. Ajármű önkényes elvétele. A tulajdon elleni szabálysértés.

Btk. 370. §, 378. §, 380. §, 382–383. §, Szabs. tv. 177. §, 11/2007. BK vélemény, 37/2007. BK vélemény, 40/2007. BK vélemény, 42/2007 BK vélemény, 43/2007. BK vélemény, 4/1998. Büntető jogegységi határozat

- 86. A sikkasztás. A hűtlen kezelés. A hanyag kezelés. A tulajdon elleni szabálysértés.

Btk. 372. §, 376–377. §, 382. §, 383. § a) és d) pont, 459. § (1) bekezdés 17. pont, Szabs. tv. 177. §, 29/2007. BK vélemény, 35/2007. BK vélemény, 1/2005. Büntető-polgári jogegységi határozat, 4/2003. Büntető jogegységi határozat, 1/2016. Büntető jogegységi határozat

- 87. A csalás. A gazdasági csalás. Az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás.  A  tulajdon elleni szabálysértés.

Btk. 373–375. §, 382. §, 383. § d) pont, 459. § (1) bekezdés15–17. és 20. pont, Szabs. tv. 177. §,

29/2007. BK vélemény, 3/2009. Büntető jogegységi határozat, 1/2005. Büntető-polgári jogegységi határozat,

- 88. A rongálás. A bűncselekmények értékhatár szerinti minősülése. Egyes bűncselekmények értékhatára és szabálysértési alakzata. A tulajdon elleni szabálysértés.

Btk. 371. §, 382. §, 383. § a), b) és d) pont, 459. § (1) bekezdés 16. pont, (6) bekezdés, 462. §, Szabs. tv. 177. §, 34/2007. BK vélemény, 42/2007. BK vélemény

- 89. A bűnpártolás. Az uzsora-bűncselekmény.

Btk. 282. §, 381.§, EBH2017.B.3.,

- 90.  A  bitorlás.  Aszerzői  vagy  szerzői  joghoz  kapcsolódó  jogok  megsértése.  Az  iparjogvédelmi  jogok megsértése.

Btk. 384–385. §, 388. §, 388/B. §

- 91. A pénzhamisítás. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása.  Akészpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés.

Btk. 389. §, 392–393. §, 459. § (1) bekezdés 19–20. pont

- 92.  A  társadalombiztosítási,  szociális  vagy  más  jóléti  juttatással  visszaélés.  A  költségvetési  csalás.  A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása.

Btk.395–397. §

- 93. A pénzmosás. A tulajdon elleni szabálysértés.

Btk. 399–400. §, 401. §, 402. §

- 94. A számvitel rendjének megsértése. A csődbűncselekmény. A gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása. A gazdasági titok megsértése.

Btk. 403–404. §, 409. §, 413. §, 15/2023. (VII. 24.) AB határozat

- 95. A rossz minőségű termék forgalomba  hozatalának bűncselekménye  és szabálysértése.A fogyasztók megtévesztése. Az üzleti titok megsértése. A versenytárs utánzásának bűncselekménye és szabálysértése.

Btk. 415. §, Btk. 417−419. §, 421. §, Szabs. tv. 231. §, 236. §

- 96. A tiltott adatszerzés. Az információs rendszer vagy adat megsértése. Az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása.

Btk. 422–424. §, 459. § (1) bekezdés 15. pont

Honlap készítés