B/1 Büntetőjog

 


Tételsor

Az aktuális "B/1. BÜNTETŐJOG" tételsor innen tölthető le. (pdf)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók a Novissima Könyvesboltban (Budapest XIII. kerület Victor Hugo u. 9.), illetve megrendelhetőek a következő
e-mail címen: novissima@novissima.hu
és telefonszámon: +36203557125
illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

 

Link az ajánlott könyvekhez.

 

Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2019. 08. 25.

 

- 1. A törvényesség elve, az analógia alkalmazásának tilalma.

Btk. 1. §, Alaptörvény XXVIII. cikk (4)−(5) bekezdés, 11/1992. (III. 5.) AB határozat

- 2. A büntető törvény időbeli hatálya, a büntető törvény visszamenőleges hatályának szabályai. Kivételek az időbeli hatály általános szabálya alól.

Btk. 2. §, 1/1999. Büntető jogegységi határozat, 1/2011. Büntető jogegységi határozat, 53/1993. (X. 13.) AB határozat

- 3. A területi és személyi hatály. A joghatósági elvek.

Btk. 3. §

- 4. A bűncselekmény törvényi fogalma. A társadalomra veszélyesség. A bűntett és a vétség.

Btk. 4–5. §

- 5. Egység, többség, halmazat. A törvényi egység fajtái. A bűnhalmazat elméleti kategóriái, a látszólagos halmazat feloldásának szabályai. Az üzletszerűség.

Btk. 6. §, Btk. 459. § (1) bekezdés 28. pont, 3/2011. Büntető jogegységi határozat, 37/2007. BK vélemény, 39/2007. BK vélemény

- 6. A bűnösség: a szándékosság és a gondatlanság. Felelősség az eredményért mint minősítő körülményért.

Btk. 7–9. §, 41/2007. BK vélemény

- 7. A kísérlet és az előkészület. Az alkalmatlan kísérlet. Büntethetőséget megszüntető okok a kísérlet és az előkészület körében. Felelősség a maradék-bűncselekmény miatt.

Btk. 10–11. §, 5/1999. Büntető jogegységi határozat, 56/2007. BK vélemény III/1.

- 8. Az elkövető. Csoportos elkövetés, bűnszövetség.

Btk. 12–14. §, Btk. 459. § (1) bekezdés 2−3. pont, 2/2000. Büntető jogegységi határozat, 56/2007. BK vélemény III/5. és III/12.

- 9. A büntethetőség akadályainak rendszere: a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok, a büntethetőséget megszüntető okok, a büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályainak felsorolása.

Btk. 15. §, 25. §, 30. §

- 10. A gyermekkor.

Btk. 16. §

- 11. A kóros elmeállapot, az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekmény. A kényszergyógykezelés alkalmazásának feltételei.

Btk. 17–18. §, 78. §, III. BED, 1/2011. Büntető jogegységi határozat, 56/2007. BK vélemény II/7.

- 12. A kényszer és a fenyegetés. Az erőszak, illetve a fenyegetés fogalma, fajtái. A tévedés.

Btk. 19. §, 459. § (1) bekezdés 4., 7., 26. pont, illetve a különös részi tényállások, Btk. 20. §

- 13. A jogos védelem. A megelőző jogos védelem. A szükségesség vizsgálata.

Btk. 21–22. §, 4/2013. Büntető jogegységi határozat

- 14. A végszükség. A jogszabály engedélye. Az elöljáró parancsa.

Btk. 23–24. §, 130. §. Alaptörvény T) cikk (2) bekezdés, EUMSZ 288. cikk (Az unió jogi aktusai)

- 15. A büntethetőség elévülésének szabályai.

Btk. 26–28. §, 4/2007. BK vélemény, 31/2007. BK vélemény, 1/2005. Büntető jogegységi határozat, 3/2010. Büntető jogegységi határozat

- 16. A tevékeny megbánás.

Btk. 29. §, Btk. 107. §

- 17. A büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályai: a magánindítvány és a feljelentés hiánya.

Btk. 31–32. §, és a különös részi tényállások

- 18. A Btk. büntetési rendszere. A büntetés célja, büntetések és a mellékbüntetés. Az intézkedések.

Btk. 33. §, 63. §

- 19. A szabadságvesztés. A határozott ideig tartó szabadságvesztés, a feltételes szabadságra bocsátás szabályai a határozott ideig tartó szabadságvesztésből. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatai.

Btk. 34–40. §, 6/2013. Büntető jogegységi határozat

- 20. Az életfogytig tartó szabadságvesztés. A feltételes szabadságra bocsátás szabályai az életfogytig tartó szabadságvesztésből.

Btk. 41–45. §, 3/2015. Büntető jogegységi határozat

- 21. Az elzárás, a közérdekű munka és a pénzbüntetés. A közérdekű munka és a pénzbüntetés átváltoztatásának szabályai.

Btk. 46–51. §, 111–113. §, 25/2007. BK vélemény, 84/2010. BK vélemény

- 22. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a kitiltás szabályai.

Btk. 52–57. §, 118. §, 18/2007. BK vélemény, 38/2007. BK vélemény, 32/2007. BK vélemény

- 23. A sportrendezvények látogatásától való eltiltás, a kiutasítás és a közügyektől eltiltás szabályai.

Btk. 58–62. §, 114–115. §

- 24. A megrovás. A próbára bocsátás.

Btk. 64–66. §, Btk. 116. §, 54/2007. BK vélemény, 55/2007. BK vélemény

- 25. A jóvátételi munka és a pártfogó felügyelet.

Btk. 67–71. §, 117. §, 119. §

- 26. Az elkobzás, a vagyonelkobzás és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele.

Btk. 72–77. §. 1/2008. Büntető jogegységi határozat, 2/2008. Büntető jogegységi határozat, 69/2008. BK vélemény, 78/2009. BK vélemény, 95/2011. BK vélemény

- 27. A büntetés célja, a büntetéskiszabás elvei. A büntetés enyhítésének szabályai. A büntetés kiszabása egyezség esetén.

Btk. 79–80. §. Btk. 82–83. §, Btk. 124/A. §, 56/2007. BK vélemény

- 28. A halmazati büntetés és az összbüntetés.

Btk. 81. §, 93–96. §. Btk. 123. §, 4/2007. BK vélemény I.

- 29. Az előzetes fogvatartás és a bűnügyi felügyelet beszámítása.

Btk. 92. §, 125. §, 53/2007. BK vélemény

- 30. A különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre, valamint a bűncselekményt bűnszervezetben elkövetőkre vonatkozó szigorúbb rendelkezések.

Btk. 89–91. §, Btk. 459. § (1) bekezdés 1., 31. pont, 83/2010. BK vélemény, 4/2007. BK vélemény

- 31. A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése.

Btk. 85–88. §, 55/2007. BK vélemény

- 32. A mentesítés formái, módjai. A kegyelem formái és anyagi jogi hatásai.

Btk. 97–104. §. Btk. 126. §. 3/2003. Büntető jogegységi határozat

- 33. A fiatalkorú fogalma, a fiatalkorúval szemben alkalmazható jogkövetkezmények célja.

Btk. 105–106. §, 4/2007. BK vélemény I.

- 34. A fiatalkorúval szemben kiszabható szabadságvesztés, és elzárás. A javítóintézeti nevelés. Az egységes intézkedés.

Btk. 109–111. §, 120. §, 124. §, 60/2007. BK vélemény

- 35. A katona büntetőjogi fogalma, büntethetőséget kizáró és megszüntető ok a katonai büntetőjogban. A katonai büntetések és a katonai mellékbüntetések.

Btk. 127. §, Btk. 130–131. §, 135–140. §

- 36. A fegyveresen és felfegyverkezve történő elkövetés.

Btk. 459. § (1) bekezdés 5-6. pont, és a különös részi tényállások, 24/2007. BK vélemény, 26/2007. BK vélemény

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ

- 37. Az emberölés, illetve annak elhatárolása a testi sértés megfelelő alakzataitól.

Btk. 160. §, 3/2013. Büntető jogegységi határozat I.

- 38. Az emberölés minősített esetei és az erős felindulásban elkövetett emberölés.

Btk. 160. § (2) bekezdés, 161. §, 3/2013. Büntető jogegységi határozat II.

- 39. Az öngyilkosságra rábírással elkövetett emberölés és az öngyilkosságban közreműködés. A magzatelhajtás.

Btk. 160. § (5) bekezdés, 162. §, 163. §, 3/2013. Büntető jogegységi határozat III.

- 40. A testi sértés. A maradandó fogyatékosság, illetve a súlyos egészségromlás megítélése.

Btk. 164. §, 10/2007. BK vélemény

- 41. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. A gondozási kötelezettség elmulasztása, a segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás. A limitált veszélyeztetési szándék.

Btk. 165–167. §, Btk. 239. §, 2/1999. Büntető jogegységi határozat, 41/2007. BK vélemény

- 42. A kábítószer-kereskedelem. A kábítószer birtoklása.

Btk. 176–180. §, 1/2007. Büntető jogegységi határozat, 5/1998. Büntető jogegységi határozat, 57/2007. BK vélemény

- 43. A kóros szenvedélykeltés. Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés. A teljesítményfokozó szerrel visszaélés. Az új pszichoaktív anyag és a tiltott teljesítményfokozó szer fogalma.

Btk. 181. §, 184–185. §

- 44. Az emberrablás és az emberrablás feljelentésének elmulasztása. A személyi szabadság megsértése.

Btk. 190–191. §, 194. §

- 45. Az emberkereskedelem. A kényszerítés, a kényszermunka és a gyermekmunka.

Btk. 192. §, 193. §, 195. §, 209. §

- 46. A szexuális kényszerítés, a szexuális erőszak, a szexuális visszaélés.

Btk. 196–198. §, Btk. 459. § (1) bekezdés 27. pont,  27/2007. BK vélemény

- 47. A prostitúciós bűncselekmények: kerítés, prostitúció elősegítése, kitartottság.

Btk. 200−202. §, 459. § (1) bekezdés 25. pont, 

- 48. A gyermekprostitúció kihasználása. A gyermekpornográfia. A szeméremsértés. Kitiltás. Magánindítvány.

Btk. 203–207. §, 459. § (1) bekezdés 25. pont 27. pont, 2/2018. Büntető jogegységi határozat

- 49. A kiskorú veszélyeztetése. A kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása. A kiskorú elhelyezésének megváltoztatása. A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény elkövetőjének foglalkozástól eltiltása.

Btk. 208. §, 210−211. §, 22/2007. BK vélemény

- 50. A tartási kötelezettség elmulasztása. A kapcsolati erőszak.

Btk. 212. §, 212/A. §, 28/2007. BK vélemény, EBH2017.B.17.

- 51. A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése. Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése. A közösség tagja elleni erőszak és a közösség elleni uszítás.

Btk. 215–217. §, 332. §, BH2018.134

A Stockholmi Nyilatkozat szellemében az IHRA Antiszemitizmus- és Holokauszttagadás Bizottságának felhívására az IHRA 2016. május 26-i bukaresti plenáris ülésén elfogadta az „antiszemitizmus” alábbi definícióját, amelyet ennél a tételnél tudni kell:
„Az antiszemitizmus a zsidók olyan megítélése, amely a velük szembeni gyűlölet kifejezéseként nyilvánulhat meg. Az  antiszemitizmus verbális és  fizikai  megnyilvánulásai  zsidó  és  nem  zsidó személyekre és/vagy e személyek vagyonára, a zsidó közösségi intézményekre és vallási létesítményekre irányulnak.”

- 52. A személyes adattal visszaélés. A közérdekű adattal visszaélés.

Btk. 219–220. §, 3/2007. Büntető jogegységi határozat, 1/2012. Büntető jogegységi határozat

- 53. A magánlaksértés és szabálysértési alakzata. A zaklatás. A kiszolgáltatott személy megalázása. Kitiltás. Magánindítvány.

Btk. 221–222. §, 225. §, 230. §, 231. § (2) bekezdés, Szabs. tv. 166. §, 42/2007. BK vélemény

- 54. A magántitok megsértése, a levéltitok megsértése. A magánindítvány.

Btk. 223–224. §, 231. §

- 55. A rágalmazás, a becsületsértés és a kegyeletsértés. A becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése. A becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala. A valóság bizonyítása és a magánindítvány. A becsületsértés szabálysértési alakzata. A hatóságok, hivatalos személyek, a közszereplők sérelmére elkövetett rágalmazás és becsületsértés.

Btk. 226–229. §, 231. §, Szabs. tv. 180. §, 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, 71/2008. BK vélemény 1.

- 56. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény.

Btk. 232. §, 41/2007. BK vélemény

- 57. A vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése. A közúti veszélyeztetés. A közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés. A limitált veszélyeztetési szándék.

Btk. 233–234. §, 240. §, Szabs. tv. 219. §, 41/2007. BK vélemény

- 58. A közúti baleset okozása. A nem gépi meghajtású járművel okozott baleset megítélése. A közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés.

Btk. 235. §, 240. §, Szabs. tv. 219. §, 6/1998. Büntető jogegységi határozat

- 59. Járművezetés ittas állapotban. Járművezetés bódult állapotban. Az ittas állapot fogalma. Az ittas vezetés szabálysértése. A járművezetés tiltott átengedésének bűncselekményi, illetve szabálysértési alakzata.

Btk. 236–238. §, 240. §, Szabs. tv. 217. § és 220. §, 3/2013. BK vélemény

- 60. A környezetkárosítás.

Btk. 241. §

- 61. A természetkárosítás. Az orvvadászat és az orvhalászat.

Btk. 242–243. §, 245−246. §

- 62. Az állatkínzás. A tiltott állatviadal szervezése.

Btk. 244. §, 247. §, EBD2014.B.8.

- 63. A minősített adattal visszaélés. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény.

Btk. 265–267. §, 459. § (4) bekezdés, 7/2018. (VII. 5.) AB határozat

- 64. A hamis vád. A hatóság félrevezetése. A mentő körülmény elhallgatása.

Btk. 268–271. §, 281. §, 2/2004. Büntető jogegységi határozat

- 65. A hamis tanúzás. A hamis tanúzásra felhívás. A tanúvallomás jogosulatlan megtagadása. Az igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés.

Btk. 272–277. §, 280. §, EBH2016.B.10.

- 66. A kényszerítés hatósági eljárásban, a hatósági eljárás megzavarása, az ügyvédi visszaélés, a zugírászat és a zártörés.

Btk. 278–279. §, 285–287. §

- 67. A hivatali aktív és passzív vesztegetés.

Btk. 293–294. §, 459. § (1) bekezdés 11., 13. pont, EBH2018.B.1., EBH2018.B.13., 78/2009. BK vélemény,

- 68. Vesztegetés. A vesztegetés elfogadása. Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban. Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban. A külföldi gazdálkodó szervezet fogalma.

Btk. 290–291. §, 295–296. §, Btk. 300/A. §, EBH2015.B.27., 78/2009. BK vélemény

- 69. A hivatalos személy és a közfeladatot ellátó személy fogalma. A hivatali visszaélés és a közfeladati helyzettel visszaélés.

Btk. 305–306. §, 309. §, 459. § (1) bekezdés 11−12. pont, 5/2018. Büntető jogegységi határozat, 3/2007 Büntető jogegységi határozat

- 70. A bántalmazás hivatalos eljárásban, illetve bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában. A kényszervallatás és a jogellenes fogvatartás.

Btk. 301–304. §, 309. §, 459. § (1) bekezdés 11−12. pont, 5/2018. Büntető jogegységi határozat

- 71. A hivatalos személy elleni bűncselekmények.

Btk. 310–313. §, 459. § (1) bekezdés 11–13. pont, 5/2018. Büntető jogegységi határozat, 24/2007. BK vélemény

- 72. A terrorcselekmény. A terrorizmus feljelentésének elmulasztása, a terrorizmus finanszírozása. A terrorista csoport fogalma.

Btk. 314–319. §, EBH2018.B.8.

- 73. A jármű hatalomba kerítése. A közveszély okozása, a közérdekű üzem működésének megzavarása.

Btk. 320. §, 322–323. §, 459. § (1) bekezdés 21. pont

- 74. A bűnszervezet fogalma. A bűnszervezetben részvétel.

Btk. 321. §, 459. § (1) bekezdés 1. pont, 4/2005. Büntető jogegységi határozat

- 75. A robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, illetve a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés. E bűncselekmények szabálysértési alakzata.

Btk. 324–325. §, Szabs. tv. 182.§, 183. §

- 76. A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása. A nemzeti jelkép megsértése és az önkényuralmi jelkép használata.

Btk. 333–335. §, 459. § (1) bekezdés 22. pont, EBH2017.B.11., 13/2000. (V. 20.) AB határozat, 14/2000. (V. 20.) AB határozat, 16/2013. (VI. 20.) AB határozat, 4/2013. (II. 21.) AB határozat

Az  IHRA  Antiszemitizmus- és Holokauszttagadás  Bizottság  által  elfogadott  alábbi  „antiszemitizmus” definíciót ennél a tételnél tudni kell:
„Az antiszemitizmus a zsidók olyan megítélése, amely a velük szembeni gyűlölet kifejezéseként nyilvánulhat meg. Az  antiszemitizmus verbális és  fizikai  megnyilvánulásai  zsidó  és  nem  zsidó személyekre és/vagy e személyek vagyonára, a zsidó közösségi intézményekre és vallási létesítményekre irányulnak.”

- 77. A közveszéllyel fenyegetés, a garázdaság és a rendbontás. Kitiltás. A garázdaság és a rendzavarás szabálysértése.

Btk. 338–340. §. Szabs. tv. 169–170. §, 4/2007. Büntető jogegységi határozat, 34/2007. BK vélemény, 71/2008. BK vélemény

- 78. A közokirat-hamisítás és a biztonsági okmány hamisítása. A hamis magánokirat felhasználása és az okirattal visszaélés.

Btk. 342–346. §, 36/2007. BK vélemény, 1/2000. Büntető jogegységi határozat, 5/2000. Büntető jogegységi határozat, 1/2004. Büntető jogegységi határozat, 2/2004. Büntető jogegységi határozat, 1/2009. Büntető jogegységi határozat

- 79. A választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény. Az egyesülési joggal visszaélés és a közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése.

Btk. 350–352. §

- 80. Határzár tiltott átlépése. Határzár megrongálása. Határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása. Az embercsempészés. Jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása. A jogellenes tartózkodás elősegítése és a családi kapcsolatok létesítésével visszaélés.

Btk. 352/A. §−355. §

- 81. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények.

Btk. 365–368. §, 2/1998. Büntető jogegységi határozat, 4/2002. Büntető jogegységi határozat, EBH2017.B.3.

- 82. A lopás, a jogtalan elsajátítás és a jármű önkényes elvétele. Tulajdon elleni szabálysértés.

Btk. 370. §, 378. §, 380. §, 383. § a) pont, Szabs. tv. 177. §, 11/2007. BK vélemény, 37/2007. BK vélemény, 40/2007. BK vélemény, 42/2007 BK vélemény, 43/2007. BK vélemény, 4/1998. Büntető jogegységi határozat

- 83. A sikkasztás, a hűtlen kezelés és a hanyag kezelés. Tulajdon elleni szabálysértés.

Btk. 372. §, 376–377. §, Szabs. tv. 177. §, 29/2007. BK vélemény, 35/2007. BK vélemény, 1/2005. Büntető-polgári jogegységi határozat, 4/2003. Büntető jogegységi határozat, 1/2016. Büntető jogegységi határozat

- 84. A csalás, a gazdasági csalás és az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás. Tulajdon elleni szabálysértés.

Btk. 373–375. §, 459. § (1) bekezdés 15. pont, Szabs. tv. 177. §, 29/2007. BK vélemény, 3/2009. Büntető jogegységi határozat, 1/2005. Büntető-polgári jogegységi határozat,

- 85. A rongálás. A bűncselekmények értékhatár szerinti minősülése. Egyes bűncselekmények értékhatára és szabálysértési alakzata. Tulajdon elleni szabálysértés.

Btk. 371. §, 459. § (6) bekezdés, 462. §, Szabs. tv. 177. §, 42/2007. BK vélemény

- 86. A bűnpártolás és az orgazdaság. Az uzsora-bűncselekmény. Tulajdon elleni szabálysértés.

Btk. 282. §, 379. §, 381. §, Szabs. tv. 177. §, EBH2017.B.3., 4/2004. Büntető jogegységi határozat

- 87. A bitorlás és a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése. Az iparjogvédelmi jogok megsértése.

Btk. 384–385. §, 388. §

- 88. A pénzhamisítás. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása, a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés.

Btk. 389. §, 392–393. §, 459. § (1) bekezdés 19. pont, 20. pont

- 89. A társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés. A költségvetési csalás. A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása.

Btk. 395–397. §, 462. §

- 90. A pénzmosás.

Btk. 399–400. §. 402. §

- 91. A számvitel rendjének megsértése, a csődbűncselekmény és a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása. Gazdasági titok megsértése.

Btk. 403–404. §, 409. §, 413. §

- 92. A rossz minőségű termék forgalomba hozatalának bűncselekménye és szabálysértése, a fogyasztók megtévesztése, az üzleti titok megsértése és a versenytárs utánzása. Versenytárs utánzásának szabálysértése.

Btk. 415. §, Btk. 417−419. §, 421. §, Szabs. tv. 231. §, 236. §

- 93. A tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények.

Btk. 422–424. §, 459. § (1) bekezdés 15. pont.


Honlap készítés